Koolituskava

1. koolituspäev (9. või 10. juuni TLÜ Astra õppehoones)

Koolitus toimub TLÜ Astra õppehoones (Narva mnt 29):
Esmaspäeval ruumis A-447
Teisipäeval ruumis A-121

Parkimisinfo

Teema: 21.sajandi õpikäsitus – loovus, koostöö, innovatsioon ja teadmusloome
Eesmärk: mõista ja rakendada Eesti hariduspoliitika ootusi oma kooli digipöörde-projekti kontekstis

Esimese koolituspäeva ajakava:

 • 10.00 Kogunemine, kohvilaud.
 • 10.30 Koolimeeskondade tutvustusvideod ja esitlused. Uuenev õpikäsitus ja nutiseadmed klassiruumis: digipöörde lähtekohad riikliku õppekava ja haridustrateegia vaatenurgast. Rühmatöö: oma kooli digipöörde-projekti sidumine strateegiaga ja õppekavaga (Mart Laanpere)
 • 12:00 Lõuna kohvikus Oaas (oma tasku peal paraku)
 • 12.45 Tark mees taskus ja pea pilvedes: kuidas digiajastu noored tehnoloogiat kasutavad. Praktikum Digipöörde projektis kasutatavate digitaalsete töövahenditega tutvumiseks (Lili Kesa)
 • 14.00 Ideest teostuseni: rühmatöö digipöörde arendusprojekti kavandamiseks oma koolis. (Mart Laanpere)
 • 15.15 Kohvipaus
 • 16.00 Projektijuhtimine ja kommunikatsioon koolimeeskonnas. Oma kooli arendusprojekti siseveebi käivitamine; verstapostide, tööjaotuse ja väljundite kavandamine. (Mart Laanpere, Lili Kesa)
 • 17.30 Koolituspäeva lõpp.

 

2. koolituspäev (25. või 28. august Samsungi Akadeemias Mektorys)

Koolitus toimub Mektorys, Samsung Digital Academys (Raja 15)
Parkimisinfo

Teema: Digipöörde juhtimine kooli tasandil
Eesmärk: õppida kavandama, haldama ja seirama digipöörde arendusprotsesse koolimeeskonna koostöös

 • 10:00 Kogunemine, kohvilaud
 • 10.30 Samsungi Akadeemia ja Samsung Classroom tutvustus
 • 10:50 Kooli digitaristu arendusvajaduse analüüs (Erkki Leego)
 • 12:05 Lõuna (Google’i kaart kohvikute ja lõunasöögikohtadega)
 • 12:45 Digiturvalisusega seonduvate eeskirjade ja reeglite koostamine (Birgy Lorenz)
 • 14:00 Kohvipaus
 • 14:15 Virtuaalsed õpi- ja koostöökeskkonnad digipöörde kontekstis (Terje Väljataga)
 • 15:30 Kohvipaus
 • 15.45 Digipöörde seire ja analüüs (Mart Laanpere)
 • 17:30 Koolituspäeva lõpp

3. koolituspäev (28. või 29. oktoober Samsungi Akadeemias Mektorys)

Koolitus toimub Mektorys, Samsung Digital Academys (Raja 15)
Parkimisinfo

Teema: Digitaalne õppevara nutiseadmetele
Eesmärk: õppida leidma, looma, rakendama ja hindama digitaalset õppevara, mis sobib erinevatele personaalsetele digiseadmetele

 • 10:00 Kogunemine, kohvilaud
 • 10:30-11:45 Avatud õppematerjalide leidmine, hindamine ja jagamine (Hans Põldoja)
 • 11:45-12:30 Lõuna (Google’i kaart kohvikute ja lõunasöögikohtadega)
 • 12:30-12:45 UNESCO ühendkoolide koordinaator Johanna Helin
 • 12:45-14:00 Digitaalse õppevara koostamine ja haldamine koolis (Hans Põldoja)
 • 14:00-14:15 Kohvipaus
 • 14:15-15:30 LEARNMIX: e-õpiku tulevikulahendused (Terje Väljataga)
 • 15:30-15:40 Paus
 • 15:40-17:00 Pilootkoolide digipöörde projektide esitlemine ja väljundite kavandamine (Mart Laanpere)

4. koolituspäev (27. või 28. november TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuses)

27. novembri koolituspäev toimub ruumis T-410
28. novembri koolituspäev toimub ruumis T-412

Teema: digipöörde tulemuste mõtestamine, hindamine ja esitlemine
Eesmärk: hinnata kooli arendusprojekti kulgu, õppida tehtud vigadest ja jagada oma kogemusi

 • 10:00 Kogunemine, kohvilaud
 • 10:30-11:45 Digitaalse loo jutustamine arengu analüüsimise toetamiseks (Kairit Tammets)
 • 11:45-12:30 Lõuna
 • 12:30-13:45 Muutuste tagasisidestamine: õpianalüütika (Kai Pata, Mart Laanpere)
 • 13:45-14:00 Kohvipaus
 • 14:00-15:15 Tõendusmaterjalide tõlgendamine ja esitlemine infograafika abil (Priit Tammets)
 • 15:15-15:25 Paus
 • 15:25-17:00 Koolide digipöörde-arendusprojektide esitlemine ja hindamine