Mis on digipööre?

Foto-140429s-37
Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi haridustehnoloogia keskus ning tehnoloogiaettevõte Samsung Electronics Baltics toetavad Eesti koolide üleminekut personaalsete nutiseadmete laiapõhjalisele rakendamisele õppetöös, nii nagu seda näeb ette Eesti elukestva õppe strateegia aastateks 2014 – 2020. Tänavu aprillikuus valitakse avaliku konkursi teel välja 12 pilootkooli, mis saavad võimaluse osaleda viis kuud kestvas tasuta koolitus- ja nõustamisprogrammis.

Programmiga liituvaid koolimeeskondi juhendavad Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi teadlased digitaristu, õppevara ja meetodite arendamisel kooli enda poolt valitud rakendusmudeli kohaselt. Iga pilootkool kujundab enda visiooni digipöörde elluviimiseks kas ühe kooliastme, ainevaldkonna või õppesuuna raames. Digipöörde all mõistetakse personaalsete nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutid või nutitelefonid) laiapõhjalist ja igapäevast rakendamist erinevate õppeainete õppetöös, mistõttu arvutiklasside ja informaatika õppeaine kasutamine jääb väljapoole. Digipöörde programmis ei käsitleta tehnoloogia rakendamist üksikute õpetajate poolt ainetunni tasandil, selleks on teised koolitused (nt. www.tulevikopetaja.ee). Digipöörde koolitusprogramm on suunatud koolidele, kus tahvel- ja sülearvutite rakendamisel on juba esimesed sammud tehtud ning vajatakse tuge süsteemsel muutuste juhtimisel kooli kui terviku tasandil. Digipöörde programm ei paku koolidele toetust digiseadmete hankimiseks, osalevad koolid peavad ise tagama vajaliku tehnoloogia olemasolu. Üheks võimaluseks on julgustada õpilasi oma isiklikke nutiseadmeid kooli kaasa võtma ja tundides mõistlikult kasutama.

2015. aastal saavad digipöörde programmi läbida 72 õpetajat ja koolijuhti kaheteistkümnest koolist. Pilootkool, kes viib muutuse digitaalse tuleviku suunas aasta lõpuks läbi kõige edukamalt, saab detsembris auhinnaks 10 000 euro väärtuses Samsungi digiseadmeid. 2015. aasta lõpuks on Eestis kokku 20 pilootkooli, kus õpetajad ja koolijuhid on õppinud kasutama digitaalseid seadmeid õppetöös tulemuslikumalt.

Digipöörde pilootkoolidest saavad teenäitajad ja koolitajad teistele koolidele oma piirkonnas.